Nowoci 
  Wsplpraca  
  Kontakt  
Strona gwna » Nitrous Express - Systemy nitro
Nitrous Express - Systemy nitro


Nitrous Express - Systemy nitro
(2011-05-05)

Brakuje mocy? Top End Power ma na to sposób! Od teraz w ofercie pena oferta na zastawy podtlenku azotu,butle, wskaniki, kocyki grzewcze i akcesoria Nitrous Express. Nitro to idealne rozwizanie dla tych, którzy chc w prosty i tani sposób podnie moc w swoim samochodzie.

Podtlenek azotu (N2O) to gaz, który w wysokiej temperaturze rozpada si na tlen i azot.Gdy doprowadzimy go do komory spalania, pod wpywem temperatury zaczyna si utlenia. Powstaje w ten sposób mieszanka bardzo bogata w tlen. W powietrzu atmosferycznym znajduje si 23% tlenu, a w podtlenku - 36% tlenu. Przy tym samym cinieniu jest on 50% gstszy od powietrza, a metr szecienny N2O zawiera 2,3 razy wicej tlenu ni powietrze.Ten dodatkowy tlen sprawia, e silnik uzyskuje dodatkow moc ze spalenia tego tlenu z wiksz iloci paliwa ni standardowo wahajc si w zalenoci od zastosowanej aplikacji od 35% wzwy. Azot natomiast reguluje i usprawnia sam proces spalania. Ponadto nitro daje chodzcy efekt zwizany z zamian fazy pynnej w gazow w czasie wtrysku i w zwizku z tym dziaanie podobne, do Intercoolera (zmniejsza temperatur mieszanki na wlocie o okoo 70 stopni).
Jednak w przeciwiestwie do instalacji turbo, które podczas pracy silnika dziaaj zawsze, powodowane przez nitro przyrosty mocy s ograniczone czasowo pojemnoci butli. Czas oprónienia butli z gazu zaley od pojemnoci butli, pojemnoci skokowej silnika oraz wyregulowanego przyrostu mocy wynikajcego z zastosowania dysz o okrelonym przyrocie mocy. Oczywicie im wiksza pojemno silnika i im wikszy wyregulowany przyrost mocy, tym wiksze zuycie podtlenku, a wic przy takiej samej pojemnoci butli, krótszy czas dziaania instalacji. Z tych powodów n Nitro uywamy wywoujc krótkie kilkosekundowe "strzay" gazu. Jeden 10 sekundowy strza pozwala na znaczne przyspieszenie podczas ulicznych wycigów, wyprzedzania, nagego startu czy po prostu swobodnego wkrcenia si na wysokie prdkoci.

Przyrost mocy przy zastosowaniu nitro jest znacznie bardziej gwatowny ni w przypadku np. turbo wic bardziej obciaj ukad korbowy oraz ukad przeniesienia napdu. Z tego powodu najlepiej rozpocz od obrotów maksymalnego momentu obrotowego, gdy aktywowanie go w zakresie niskich obrotów moe doprowadzi do znacznych obcie silnika i zwizanego z tym uszkodzenia. Dlatego w silnikach montuje si specjalny czujnik, pozwalajcy na uruchomienie instalacji tylko wtedy, gdy przepustnica jest maksymalnie otwarta.

 

Teoretycznie moemy stwierdzi, e nitro to rozwizanie doskonae. Jednak nie do koca tak jest. Zbyt due cinienie w cylindrze zwiksza ryzyko wybuchu silnika, a w najlepszym przypadku uszkodzenia piercieni tokowych i uszczelek. Zbyt due cinienie, to wysoka temperatura, wic podczas uywania nitro, trzeba pamita o tym, e musi zosta opóniony moment zaponu mieszanki. Dlatego zaleca si, aby takie systemy byy instalowane tylko i wycznie przez wykwalifikowane warsztaty.
Jedno jest pewne. Systemy Nitrous Express to modyfikacja oparta na najnowszej technologii i najwyszej jakoci pozwalajca na osignicie wspaniaego efektu przy stosunkowo niskich kosztach i zachowaniu trwaoci jednostki napdowej.

Zapraszamy do wspopracy wszystkie warsztaty i sklepy.

 |  Strona gwna  |  Promocje  |  Nowoci  |  O firmie  |  Regulamin  |   |  Wsplpraca  |